Úvod > Služby a technologie > Mosty > Stavby
 

Stavby mostů, lávek a opěrných zdí

Stavby nových mostů, propustků i opěrných zdí jsou realizovány pomocí monolitické nebo prefabrikovanou technologie.

Monolitická technologie

Monolitickou technologií (litý beton) provádíme za použití bednění DOKA. (Bednění DOKA je špička českém trhu.) Armaturu (betonářská ocel) ukládáme vlastními speciálně vyškolenými pracovníky.

Tato technologie je cenově výhodnější, ale časově náročnější. Umožňuje minimalizovat množství pracovních spar, a tím předcházet potenciálním poškozením.

Prefabrikovaná technologie

Je vhodná především v případech, kdy je rozhodující čas výstavby. Nevlastníme sice výrobnu prefabrikátů, ale máme bohaté zkušenosti s jejich montáží. Navíc jsme velmi flexibilní a operativní.

S příchodem nových materiálů a drobných mechanizačních prostředků lze říci, že při pečlivém provedení se kvalitou vyrovná technologii monolitické. Je však mírně finančně náročnější.

Je-li součástí mostu speciální zakládání, řešíme ho subdodavatesky.
Zemní práce a související komunikace jsou zajištěny vlastními prostředky firmy.

Lávky

Samostatnou doménou naší činnosti jsou lávky. Železobetonové lávky provádíme kompletně sami. Je-li požadována nosná konstrukce dřevěná či ocelová, jsme schopni ji zajistit a namontovat.

 
vyrobila Omega Design