Úvod > Služby a technologie > Mosty > Opravy
 

Opravy mostů

Naší hlavní specializací jsou komplexní opravy železobetonových mostů.

Postup opravy, pokud projekt neurčí jinak, je následující:
1)    odstranění vozovkových vrstev, + fotka
2)    demontáž zábradlí a odstranění říms, + fotka
3)    obnažení a očištění nosné konstrukce vysokotlakým paprskem, + fotka
4)    provedení nového vyrovnávacího (spádového) betonu, + fotka
5)    izolace s pečetící vrstvou (i bez pečetící vrstvy), vložení natavovacích izolačních pásů, + fotka
6)    provedení nových říms, + fotka
7)    montáž nového či oprava starého mostního zábradlí, + fotka
8)    ochrana izolace LA (litý asfalt) a provedení vozovkových vrstev. + fotka

Podle požadavků odběratele jsme schopni opatřit všechny betonové plochy vhodným ochranným nátěrem (typ OS-A – OS-E).

Výměna dilatačních závěsů a ložisek mostů

Za předpokladu, že není nutná celková oprava mostu, se vymění pouze dilatační závěry (obzvláště tehdy, zatéká-li do mostu). Výměna ložisek je stejně tak potřebná, když přestanou fungovat ložiska či pokud úložný prah pod nimi ztratil požadovanou únosnost. Pro kompletní dodání nových závěrů spolupracujeme s výrobci Doprastav, a. s., SOK Třebestovice s. r. o. a Mosty Praha (Maurer).

Při opravě či výměně vozovkových (flexibilních) závěrů spolupracujeme s firmou Asfaltelast s. r. o.

 
vyrobila Omega Design