Tryskání trubek a fasád

Tryskání trubek provádíme jak v areálu firmy, tak v případě žádosti na místě určeném objednatelem. Realizujeme tryskání venkovních i vnitřních povrchů trubek od průměru 60 mm výše.

Tryskání fasád provádíme pomocí vlastního hliníkového lešení, lávky a nebo klasického trubkového těžkého lešení. Tryskání fasád lze provádět suchou i mokrou cestou. Suchá metoda je prašnější a podstatně rychlejší. Oproti tomu mokrá metoda umožňuje bezprašné otryskání povrchu. Je možno otryskat pouze povrchovou část fasády bez otryskání celé omítky a nebo otryskat pouze poškozené a znečištěné části.

Je to nejrychlejší způsob odstraňování starých omítek a nátěrů z fasád domů a historických objektů.

 
vyrobila Omega Design