Tryskání či pískování betonových a ocelových konstrukcí

Tryskání, respektive pískování umožňuje vyčistit povrch materiálu a zbavit ho nežádoucích součástí (např. rezu, zbytků barvy, nečistoty, omítky apod.).

K dosažení kvalitní povrchové úpravy konstrukcí, popřípadě železobetonových konstrukcí, zdiva, kleneb apod. je třeba zbavit povrch podle typu materiálu nežádoucích součástí, jako jsou např. rez, okuje, zbytky nánosů barvy, nečistot, omítky apod.

Nejefektivnější a zároveň nejkvalitnější způsob, jak dosáhnout maxinálně čistého povrchu, je tryskání, respektive pískování vhodným abrazivem, a to buď suchou, nebo mokrou cestou.

Tryskáním dosáhneme kvalitního vyčištění povrchu s kotvícím profilem provedeným na požadovanou drsnost, pro následné povrchové úpravy s ohledem na ekonomickou spotřebu použitých hmot. Pískováním starého zdiva nebo kameniva odstraníme nežádoucí nečistoty a zbytky malt a dosáhneme stejnorodé patiny zdiva.

Tryskání konstrukcí, trubek, vnitřních povrchů trubek včetně povrchových úprav provádíme v našem areálu v Ivančicích-Letkovicích. Je však možné provádět tryskání či pískování pomocí mobilních zařízení na přání zákazníka kdekoli v ČR.

 
vyrobila Omega Design