Torkret betonových a ocelových konstrukcí

Provádíme sanace technologií suchého nástřiku betonových směsí např. od firem SIKA (materiál SIKA Rep). Tato technologie se využívá zejména u velkoplošných sanací, zesilování konstrukcí, zpevňování svahů a u oprav, kde je nutný rychlý náběh pevností.

Tato metoda je vhodná především při sanacích betonových konstrukcí, kde je nutné doplnění větší vrstvy chybějící konstrukce např. 10-25 cm. Provádí se po vrstvách max. 10 cm v jednom pracovním cyklu. Další cyklus je možné provádět po vytvrzení první vrstvy.

Torkretování suchým nástřikem je ekonomicky výhodnější než mokrý nástřik avšak časově náročnější. Hodí se proto v situaci, kde je rozhodující cena nikoliv termín.

 
vyrobila Omega Design