Sanace betonových konstrukcí a spodních staveb mostů

Sanace degradovaného nebo jinak narušeného povrchu betonových konstrukcí začíná prvním technologickým krokem, jímž je příprava podkladu.

V prvním stupni provádíme hrubé odstranění betonu, obnažení korodující výztuže a odstranění dutých míst. Tyto práce provádíme pneumatickými kladivy nebo vysokotlakým paprskem.

Ve druhém stupni nastupuje vlastní příprava podkladu, která zahrnuje odstranění nesoudržných míst a zdrsnění míst pro zakotvení následujících vrstev sanace. V rámci postupů také provádíme otryskání výztuže před následným ošetřením výztuže.

Zde používáme tryskání suché nebo mokré, broušení, frézování, popřípadě jehlové pistole.

Ve třetím stupni probíhá dočištění povrchu od prachu a zbytků abraziva opláchnutím tlakovou vodou.

Po provedení přípravy povrchu nastupuje fáze ošetření výztuže vhodným minerálním nátěrem, aby se zabránilo postupující korozi, případně provádíme doplnění a ošetření výztuže.

Pro funkčnost a trvanlivost celého sanačního systému má mimořádný význam přídržnost mezi podkladním betonem a novou sanační vrstvou. Proto používáme polymercementové suspenze jako adhezní můstky, které vyžadují vodou nasycený podklad. Dále pak následují vyrovnávací sanační malty aplikované buď ručně, nebo strojním nástřikem.

Při finálním stírání a vlastním nátěru betonové konstrukce se řídíme požadavky odběratele a parametry zatížení betonové konstrukce.

Naší předností je dlouhodobá zkušenost při provádění sanací, flexibilita, spolehlivost a kvalita prováděných prací. 
vyrobila Omega Design