Povrchové úpravy a nátěry betonových a ocelových konstrukcí

V případě ocelových konstrukcí provádíme povrchové úpravy ihned po tryskání na požadovaný stupeň čistoty a drsnosti.

Používáme osvědčené nátěrové systémy, jako např. Ameron, Hempel nebo pro nátěry betonových konstrukcí SIKA, Aktin či ostatní nátěrové systémy požadované zákazníkem.

Pro nátěr ocelových konstrukcí používáme zinksilikátové dvousložkové základové barvy pro pasivaci zbytků koroze. Jako vrchní nátěry používáme polyuretanové epoxidové nebo epoxid-polyuretanové vrchní nátěry v celkové tloušťce suchého nátěru od 160 mi.

V případě zájmu je možno vystavit protokol měření tloušťky nátěru popřípadě protokol drsnosti povrchu po tryskání na požadovaný stupeň.

 
vyrobila Omega Design