Úvod > Služby a technologie > Betonové a ocelové konstrukce
 

Betonové a ocelové konstrukce

Na opravy betonových, železobetonových či ocelých konstrukcí se používají speciální postupy, jimiž jsou tryskání pro odstranění zbytků nánosů, sanace pro obnovení podkladu, torkret a povrchové nátěry.

Tryskání

Zbavuje nežádoucích součástí povrchu materiálu, jako je rez, okuje, zbytky nánosů barvy, nečistot apod.

 

Sanace

Pomocí sanace se napravuje povrch konstrukcí, odstraňují nežádoucí materiály a chrání se povrch před dalším poškozováním a korozi.

 

Nátěry

Po tryskání a sanaci následují vícevrstvé nátěry pro ochranu před poškozením.

 

Výroba a montáž ocelových prvků

K nejdůležitějším ocelovým prvkům patří záchytné systémy – všechny typy zábradlí, na jehož konstrukci a montáž jsme získali certifikát již v roce 1998.

 

Torkret

Torkretování se využívá zejména u velkoplošných sanací, při zesilování konstrukcí a zpevňování svahů či oprav, u nichž rozhoduje rychlost obnovení pevnosti.

   
 
vyrobila Omega Design